top of page

فرم درخواست

دریافت پذیرش معتبر یکی از مهمترین مراحل در پروسه  تحصیل در خارج از کشور است. آگاهی از قوانین و مقررات دانشگاه‌ها، توجه به زمانبندی ها و فرآیندهای پذیرش، بورسیه‌ها،  نکات و ترفندهایی که در پذیرش‌های دانشگاهی وجود دارد این بخش از کار را به یکی ازپر چالش ترین مراحل تحصیل در خارج از کشور تبدیل کرده است.

شما بر اساس رشته و سوابق تحصیلی‌ و همچنین شرایط مالی‌تان شاید بدانید در کدام رشته و کشور قصد ادامه تحصیل دارید، ولی در خصوص انتخاب دانشگاه  و شرایط و ضوابط برای پذیرش دانشجو نیاز به مشاوره نیاز دارید. در این راستا، برای اخذ پذیرش و بورسیه تحصیلی فرم زیر را پر کنید و مدارک خود را برای ما ایمیل کنید .

درخواست شما ثبت شد

bottom of page