top of page

خدمات 

پذیرش دانشجو در کشور ترکیه با توجه به امکانات آموزشی و اقامت در سال‌های اخیر، رشد زیادی داشته است بطوری‌که پذیرش دانشجوی خارجی از ده سال پیش تا حال دو برابر شده است. این نشاندهنده این امر است که محل زندگی برای دانشجویان در ترکیه محیاست و از این بابت هیچ نگرانی نیست.

هزینه بیمه سلامت

اخبار تحصیلی

bottom of page